ASBEST

Asbestattest / Asbestinventaris

Onze partner

Heeft u een asbestattest nodig? Dan verwijzen wij u graag door naar onze partner ONAS

Onas staat garant voor prijs/kwaliteit en snelle service.

KOSTPRIJS

 • Kostprijs
  • Garage: € 240 ex btw
  • Studio: € 255 ex btw
  • Appartement: € 330 ex btw
  • Woning: € 380 ex btw
  • Gemene delen: prijs op aanvraag via onas.be
  • Niet residentieel gebouw: prijs op aanvraag via onas.be
 • Inbegrepen in de prijs
  • Uitgebreide visuele inspectie ter plaatse door de gecertificeerde asbestdeskundige
  • Alle staalnames van asbestverdachte materialen uit de lijst van verplichte staalnames uit het inspectieprotocol zijn inclusief
  • Asbestattest afgeleverd door OVAM: dit bestaat uit: resultaten vooronderzoek, bevindingen visuele inspectie
  • Verplaatsing- en materiaalkosten
  • Retributiekosten OVAM
  • Kosten certificatie instelling

Een woordje uitleg…

De Vlaamse Regering heeft beslist om vanaf 23/11/2022 een asbestattest te verplichten bij de verkoop van een gebouw.
Wat het juist inhoudt, wanneer moet het beschikbaar zijn en wat zijn de regeltjes, alles wordt hieronder duidelijk:

 • EIGENAAR gebouw of deel van een gebouw (appartement)

U als eigenaar bent verplicht over een asbestattest te beschikken op de moment dat u uw woning/appartement verkoopt. U kan uiteraard ook volmacht geven aan de makelaar of gebouwbeheerder om dit voor u in orde te brengen. Als de eigenaar het asbestattest heeft moet hij een kopie hiervan bezorgen aan de huurder.

 • Bouwjaar VOOR 2001

Een asbestattest is enkel verplicht bij een woning/appartement met een bouwjaar VOOR 2001. Is uw gebouw jonger dan 2001 dan zit er normaal geen asbest in. De productie van materialen met asbest werd verboden in België in 1998. Gedurende enkele jaren werden nog oude stocks opgebruikt, maar vanaf 2001 kan men ervan uitgaan dat er geen asbest meer in nieuwe gebouwen werd gebruikt.

 • Oppervlakte meer dan 20m²

Enkel voor een woning/ appartement van 20 m² of meer is een asbestattest nodig. Hierbij gelden enkele regels:

Gaat het om een kleiner gebouwdeel, vb. een studio van 16 m², dat deel uitmaakt van een groter gebouw? Dan is er toch een asbestattest nodig.

Staan er op het eigendom verschillende kleine gebouwtjes, dan worden deze oppervlaktes allemaal opgeteld. Is deze opstelsom meer dan 20m² dan is een asbestattest nodig. Bedraagt de som 20 m² of meer, dan is er een asbestattest nodig. Bijvoorbeeld voor de verkoop van een wei met vier stallen van 6 m² is een asbestattest nodig. Verkoopt u een wei met enkel één stal van 6 m², dan is geen asbestattest nodig.

 • Bij VERKOOP

Het asbestattest moet bij verkoop aanwezig zijn bij ondertekening van de compromis vanaf 23/11/2022
Meer specifiek geldt het volgende:

Het is verplicht om een asbestattest te hebben bij een “overdracht onder levenden”, zoals

 1. overdracht van een eigendomsrecht (bv. verkoop, schenking);
 2. vestigen of overdragen van:
  • een recht van vruchtgebruik;
  • een erfpacht;
  • een opstalrecht;
  • een zakelijk recht van gebruik;
 3. Wat valt niet onder een overdracht onder levenden:
  • een erfenis.
 • Vanaf 2032
  Elke eigenaar wordt vanaf 2032 verplicht om over een asbestattest te beschikken van zijn eigendom (gebouwen met bouwjaar voor 2001)